AC3 passthrough w Xine pod OSS SB Live!

Z jakiegoś powodu xine podczas inicjalizacji sterownika w trybie AC3 passthrough ustawia bitrate. Powoduje to, że (przynajmniej na niektórych) wersjach SB Live! AC3 passthrough nie działa.

Jeżeli masz ten problem - na szczęście napisałem prosty patch.


Wróć